4mm Safety Banana Jack To 2mm Banana Plug Adapter

Model Number: 
72914
Model Number Model Name Color
72914-0 4mm Banana Jack To 2mm Banana Plug Adapter,10/Pkg (Black)
black
72914-02 4mm Banana Jack To 2mm Banana Plug Adapter Set, (Black And Red)
black, red
72914-2 4mm Banana Jack To 2mm Banana Plug Adapter,10/Pkg (Red)
red